نصب ساندویچ پانل

به شیوه های مختلفی انجام می گردد که بستگی به نوع سازه و یا نحوه اجرای آن دارد . همانطور که مستحضر هستید ساندویچ پانل از لحاظ ساختاری شامل : ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری میباشد .

جهت اجرای ساندویچ پانل سقفی باید ساندویچ پانل ها را برروی تیرهای فرعی که عموما از جنس پروفیل سبک ۴۰ × ۸۰ و یا ۴۰ ×۴۰ میباشد و یا در سازه های صنعتی و سوله از پروفیل با مقطع Z استفاده می گردد مه قبل از آن باید گاتر ( آبرو ) را احداث نمود . ساندویچ پانل ها با استفاده از پیچ سرمته گالوانیزه واشر دار بر روی زیر سازی متصل می گردد و به دلیل خصوصیت و مقطع پانل دیواری در صورت اجرای صحیح کاملا آب بند بوده و نیازی به تزریق فوم و چسب ماستیک نمیباشد .

نصب ساندویچ پانل دیواری نیز همانند ساندویچ پانل سقفی باید دارای زیرسازی فلزی باشد . این زیر سازی از پروفیل استفاده می گردد و عمود بر جهت اجرای ساندویچ پانل قرار میگیرد که فواصل این زیرسازی باید قبل از نصب توسط کارشناس مجرب نصب ساندویچ پانل انجام گردد . و در نهایت به سازه زیر سازی پیچ شود .  دیواری باید عملیات نصب به دقت انجام گیرد و به دلیل اینکه در قسمت نما قرارداد باید کاملا تراز بندی و شاغول اجرا شود . ساندویچ پانل دیواری تا طول ۱۳ متر قابل تولید است و این امر موجب میشود که بصورت یک تکه دیوار اجرا گردد .

جهت پوشش کنج های داخلی و خارجی و همچنین محل اتصال ساندویچ پانل دیواری به ساندویچ پانل سقفی از ورق فلاشینگ استفاده می گردد که نسبت به ابعاد پروژه مقاطع آن طراحی و تولید میشود و به وسیله پیچ و یا پرچ به سازه و ساندویچ پانل متصل می گردد .

نصب ساندویچ پنل

نصب ساندویچ پنل

عملیات بسیار حساس است و توصیه می گردد از تیم های مجرب استفاده گردد ، ساندویچ پانل قبل از پروسه باید طبق ابعاد برداشت شده توسط نیروی متخصص سفارش داده و تولید شود . مراحل تولید ساندویچ پانل بر اساس نوع فوم آن بسیار متفاوت است .