فلاشینگ ها بر اساس کاربری با نام فلاشینگ تاج ، فلاشینگ زیرتاج ، فلاشینگ قاب ، فلاشینگ کنج و… تقسیم بندی می گردد . فلاشینگ به عنوان نمای نهایی و بیشتر بصورت تزئینی کار می گردد و در نصب و اجرای آن باید نهایت دقت انجام گیرد . در ساندویچ پانل محل اتصال پانل ها به یکدیگر همانند تاج ویا راس سوله ویا سازه ، کنج های دیوار ، قاب ها و … مورد استفاده قرار می گرد که قبل از نصب آن باید در محل درز پانل ها فوم پلی یورتان تزریق نموده و سپس فلاشینگ کنج قرار گیرد که به وسیله پیچ سرمته و یا پرچ متصل می گردد .

Flashing یا فلاشینگ

Flashing یا فلاشینگ چیست

 

فلاشینگ ها بر اساس کاربری با نام فلاشینگ تاج ، فلاشینگ زیرتاج ، فلاشینگ قاب ، فلاشینگ کنج و… تقسیم بندی می گردد . فلاشینگ به عنوان نمای نهایی و بیشتر بصورت تزئینی کار می گردد و در نصب و اجرای آن باید نهایت دقت انجام گیرد . در ساندویچ پانل محل اتصال پانل ها به یکدیگر همانند تاج ویا راس سوله ویا سازه ، کنج های دیوار ، قاب ها و … مورد استفاده قرار می گرد که قبل از نصب آن باید در محل درز پانل ها فوم پلی یورتان تزریق نموده و سپس فلاشینگ کنج قرار گیرد که به وسیله پیچ سرمته و یا پرچ متصل می گردد .

Flashing یا فلاشینگ

Flashing یا فلاشینگ چیست

جهت سفارش فلاشینگ باید اطلاعاتی شامل طول و عرض ، زاویه خم جهت رنگ و دیگر آیتم های لازم اعلام گردد تا طبق نیاز خمکاری و تولید شود . فلاشینگ ها هم بعنوان نمای نهایی و هم بعنوان پوشش دهنده زوایا و یا کنج ها میباشد .

ضخامت های قابل تولید

۲۰,۱۵,۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴ CM

جهت دریافت لیست قیمت و یا تماس با مشاوران با با شماره تلفن های ۰۲۶۳۴۴۲۱۲۲۶-۰۲۶۳۴۴۲۱۲۱۶-۰۲۶۳۴۴۳۲۱۸۱-۰۹۱۲۱۷۸۰۷۵۴ تماس بگیرید.